dimecres, 27 de febrer de 2013

Què és un club de lectura
Un club de lectura és una trobada de persones que han llegit el mateix llibre i posen en comú la seva experiència. Una forma de comunicar-nos i enriquir-nos perquè tothom aprèn de tothom i cada llibre té un missatge especial per a cada persona que el llegeix.

La persona que condueix la reunió situa l’autor i l’obra i dóna pas a les intervencions dels participants que han d’anar preparats amb alguna part del llibre interessant per a rellegir i amb una opinió formada.

Com es forma l’opinió? No hi ha fórmules màgiques, però pot facilitar la tasca relacionar el que es llegeix amb les vivències, estats d’ànims i sentiments personals.

Els clubs de lectura estan tenint un gran èxit i les opinions dels seus lectors cada vegada són més valorades.